střediskový znak
Středisko 24 Sever

Novinky > Detail novinky

zpět na novinky
Datum: 12. 4. 2021
Oddíl: Středisko 24 Sever
Vložil(a): Culík

Obrázek novinky

100leta druzina

v dnešním díle se podíváme na druhou obnovu Junáka...

O rozmachu obnovené činnosti svědčí také bohaté zápisy v kronice 24. oddílu skautů z let 1969 - 1970. 0 druhém oddílovém výletu se píše dokonce ve verších:

Pršelo, jen se lilo,
hned zas krásně bylo
18. 5. 1968 v ten den,
kdy šli jsme do přírody ven.
Sraz byl v 8 hodin ráno,
my dávno už měli vyspáno.
Obešli jsme v Trojí zoo,
pěkně vesele se nám šlo.
Za příjemného bavení
šlo se k převozníkovu stavení.
Do loďky jsme nalezli,
na druhou stranu se převezli.
Zas dál se po silnici putuje,
autobusák na nás hubuje.
Cvičíme nástupy a rozchody,
pořadový krok a pochody.
Soutěžíme v družstvech taky,
kdo lépe umí junácké znaky.
z větviček, kamenů, listí,
kdo více má bodů se zjistí.
V lomu jsme soutěžili zase,
kdo ohniště má v plné kráse.
Tam jsme také obědvali,
do stavby stanů se pak da1i.
Opět se do pršení dalo,
asi té vody bylo ještě málo.
Hod kameny na přesný cíl,
pak jsme zmoklí ušli pár mil.
Neděle končí, kamarádi dobří,
smějí se vesele

Jezevci a Bobři