střediskový znak
Středisko 24 Sever

Členský poplatek

Na začátku každého roku probíhá v Junáku tzv. sčítání skautů spojené s platbou registračního poplatku.

Registrace je jediným vlastním příjmem organizace (zbytek financí získáváme z dotací, grantů, příp. darů).

Registrační poplatek vybraný v našem středisku slouží pro platbu všech těchto složek:

 • Skautský časopis – Světýlko, Skaut, Ben Já Mína apod. podle věku a funkce člena
 • Členská karta – každý člen získává členskou kartu, která slouží jako průkaz s fotografií. (Pokud je Váš syn/dcera na střední škole, umožňujeme propojení s potvrzením o studiu.) Členská karta má platnost 3 roky.
 • Financování vyšších složek skautského hnutí – část peněz odevzdáváme výše pro potřeby Junáka
  • činnost okresu, kraje a ústředí Junáka,
  • úrazové pojištění účastníků našich akcí a pojištění odpovědnosti vůdců a vedoucích táborů,
  • platy několika zaměstnanců ústředí, kteří zajišťují chod celé organizace,
  • příspěvek České radě dětí a mládeže (ČRDM), která zastupuje většinu české mládeže a snaží se prosadit naše zájmy (do zákonů, dotační politiky, …)
  • příspěvky světovým skautským organizacím (WOSM, WAGGGS)
 • Provoz klubovny – energie, voda, svoz odpadu apod., větší část pokrýváme z ostatních dotací (město, MŠMT)
 • Činnost střediska – které je administrativním, hospodářským a právním zázemím oddílů
 • Registrace v TJ Kobylisy – která nám umožňuje využívání klubovny, chaty na Žalý, skladu v suterénu Jednoty, …

Registrační příspěvek může být uhrazen jednorázově nebo nově rozdělený do dvou plateb.

 • Základní registrační poplatek 2 100 Kč / 1 100 Kč + 1 000 Kč
 • Rodinám, které mají u nás ve středisku tři a více dětí, nabízíme slevu pro třetí a každé další dítě ve výši poloviny ceny registrace, tj. 1050 Kč/os (prakticky to bude tedy takto: registrace za 1. dítě bude 2100 Kč, za 2. dítě 2100 Kč a 3. dítě, popř. každé další 1050 Kč)
 • Údaje pro bezhotovostní převod
  • účet střediska: 2100503827 / 2010
  • jako VS uveďte rodné číslo člena bez lomítka a posledního čtyřčíslí; do poznámky jméno dítěte
  • datum splatnosti: 30. 11. 2023; v případě dvou plateb 30. 11. 2023 a 31. 01. 2024
 • Vzhledem k aktuální ekonomické situaci je možná úprava výše platby. V případě potřeby se prosím obraťte na vedoucího oddílu/střediska.

Dar středisku:
Uvítáme jakýkoliv dar od rodičů a přátel skautingu. Finanční i materiální dary přispějí k možnosti realizace různých projektů střediska, jsou určeny ke zkvalitnění naší činnosti a ke zlepšení zázemí programům pro jeho členy. U finančních darů nabízíme možnost sepsání řádné darovací smlouvy (možnost odepsání z daní), případně také můžete přímo určit, jak má být dar využit (na klubovnu, pro konkrétní oddíl, …).

Předem děkujeme za Vaši podporu.