střediskový znak
Středisko 24 Sever

Novinky > Detail novinky

zpět na novinky
Datum: 21. 1. 2021
Oddíl: Středisko 24 Sever
Vložil(a): Culík

Obrázek novinky

100 leta druzina

Lednový díl přináší záznam událostí před druhou světovou válkou. Jsou to události neveselé...ale musíme opět vyzdvihnout členy našeho střediska, kteří se zachovali správně a obětovali se pro vlast. Děkujeme a vzpomínáme.

Po roce 1940 byla celá řada členů 24. střediska pronásledována, účastnili se odboje nebo se zapojili do bojů mimo území naší republiky. O těchto našich členech povídá Bohumil Rollo (Buddha):
„Vzpomínám těch našich bratří, kteří položili své životy při boji v době II. světové války proti fašismu […]. Jako první byl v roce 1942 usmrcen gestapem Ing. Jan Eliáš, v roce 1944 byl popraven Josef Spurný, v roce 1945 padl v Anglii stíhací letec naší čs. letky br. Václav Jícha. Po celou dobu bojoval proti Němcům a Italům ve svazku francouzské armády br. Miroslav Plešmít, který se po osvobození vrátil jako kapitán francouzské armády, ale brzy byl u nás zatčen, odsouzen k smrti a popraven 25.5.1950. Během II. světové války několik našich bratří bylo vyslýcháno gestapem, perzekuováno, někteří byli žalářováni, např. František Dvořák (Šusta) a František Luka po celých 6 roků. V koncentračním táboře byl umučen br. Waltr Gecl. Jistě tento výčet nebude úplný“