Středisko 24 Sever

24. oddíl oldskautů

Jmenujeme se 24. klub OS "SEVER". Jsme nositeli historických souvislostí 24 střediska již od dob prvního obnovení skautingu v Československu. Od roku 1990 skupina těch nás, kteří jsem spolu drželi v těžkých časech třetího přerušení skautingu založila oldskautský klub, protože jsem se za těch "pár" let od roku 1969 stali dospělými.

V roce 2007 se k nám přidali další, později narození bratři a sestry, kteří  povětšinou prožili svoje skautská léta jako turisti a v devadesátých letech se pak povětšinou podíleli na běžném chodu dětských oddílů obnovené čtyřiadvacítky.

Máme proto dvě družiny:

  • Sever - původní, zakládající oldskauti
  • Tomíci (pracovně) - "střední generace" oldskautů

Družina Sever se pravidelně, nejčastěji jednou měsíčně schází na schůzkách, obvykle na střídačku v bytech jednotivých členů a kromě toho pořádáme nepravidelně různé kulturní, oddychové a jiné akce

Družina Tomíci - stále ještě extrémně vytížená zabezpečením svých rodin a dětí se schází jen nárazově několikrát do roka, nejčastěji při příležitostíi výročí svých členů, významných událostí nebo svátků. Plánujeme však i nějaké větší akce, zatím však obvykle bez realizace :).

Pravidelně se ovšem obě družiny scházíme minimálně jednou do roka (obvykle v únoru) na Výroční schůzce klubu.

Mimo to se snažíme, každý podle svých možností, pomáhat středisku a především čnnosti oddílu mladších drobnými službami.

24. oddíl oldskautů - schéma


Oddílový vůdce

Nibowaka - Jana Pražáková

Družiny

Sever
Zdena Wittmayerová
Jana Pražáková - Nibowaka
Jana Štemproková - Honzina
Jaroslava Mixová - Kocour
Michal Vlach
Karel Pavlíček
Dana Heinlová
Ludmila Slavíková
Vladimír Pražák
Jana Škrábková
Zdenka Benešová
Štěpán Šír
Antonín Vlach

Tomíci
Družinové fotoPaf
Prófa

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!