Oddíly > 24. oddíl oldskautů


Jmenujeme se 24. klub OS "SEVER". Jsme nositeli historických souvislostí 24 střediska již od dob prvního obnovení skautingu v Československu. Od roku 1990 skupina těch nás, kteří jsem spolu drželi v těžkých časech třetího přerušení skautingu založila oldskautský klub, protože jsem se za těch "pár" let od roku 1969 stali dospělými.

V roce 2007 se k nám přidali další, později narození bratři a sestry, kteří  povětšinou prožili svoje skautská léta jako turisti a v devadesátých letech se pak povětšinou podíleli na běžném chodu dětských oddílů obnovené čtyřiadvacítky.

Máme proto dvě družiny:

  • Sever - původní, zakládající oldskauti
  • Tomíci (pracovně) - "střední generace" oldskautů

Družina Sever se pravidelně, nejčastěji jednou měsíčně schází na schůzkách, obvykle na střídačku v bytech jednotivých členů a kromě toho pořádáme nepravidelně různé kulturní, oddychové a jiné akce

Družina Tomíci - stále ještě extrémně vytížená zabezpečením svých rodin a dětí se schází jen nárazově několikrát do roka, nejčastěji při příležitostíi výročí svých členů, významných událostí nebo svátků. Plánujeme však i nějaké větší akce, zatím však obvykle bez realizace :).

Pravidelně se ovšem obě družiny scházíme minimálně jednou do roka (obvykle v únoru) na Výroční schůzce klubu.

Mimo to se snažíme, každý podle svých možností, pomáhat středisku a především čnnosti oddílu mladších drobnými službami.

24. oddíl oldskautů - schéma


Oddílový vůdce

Nibowaka - Jana Pražáková

Družiny

Sever
Zdena Wittmayerová
Jana Pražáková - Nibowaka
Jana Štemproková - Honzina
Jaroslava Mixová - Kocour
Michal Vlach
Karel Pavlíček
Dana Heinlová
Ludmila Slavíková
Vladimír Pražák
Jana Škrábková
Zdenka Benešová
Štěpán Šír
Antonín Vlach

Tomíci
Družinové fotoPaf
Prófa